Vatten & avlopp

VA-enhetens mål med sin verksamhet är att förnya, utveckla och underhålla VA-anläggningar och dagvattensystem på ett tryggt, effektivt och miljöriktigt sätt.

Arbetet ska säkerställa en god vatten- och avloppsförsörjning för nöjda abonnenter.

Aktuellt

Var vattensmart! Vi ger dig tips på hur du kan hjälpa till att spara på vattnet

SMS-tjänst och felanmälan

Vill du registrera dig för vår SMS-tjänst eller på annat sätt komma i kontakt med oss?

För dig som fastighetsägare

Vad bör jag tänka på för att skydda vatten och avlopp?  Och vilket ansvar har jag som fastighetsägare? På För dig som fastighetsägare hittar du information om som är viktig att tänka på.

Rättighter och skyldigheter

En fastighetsägare har både rättigheter och skyldigheter. Vi vill därför informerar om förhållandet mellan oss på kommunen och dig som fastighetsägare. Du hittar mer information här.

Frågor & Svar

Vi får ofta frågor om vad man ska göra om vattnet är brunt och grumlig eller var man ska tvätta bilen. Vi har därför samlat de vanlihaste frågorna vi får under frågor & svar.

Stopp i avloppet & Källaröversvämmning

Det händer ibland att fastighetsägare drabbas av stopp i avloppet eller får källaren översvämmad vid häftiga regn. Vi har samlat information vad du bör tänka på i dessa situationer här.

Ansluta till kommunalt VA

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt VA? Ta kontakt med Simrishamns kommun i god tid. Här på hemsidan hittar du information om vad du bör tänka på.

Vattenmätare

Din vattenmätare ägs av oss på kommunen, men det är du som fastighetsägare som ska underhålla installationen. Det är även du som fastighetsägare som ska läsa av mätaren och rapportera in mätarställningen till oss på kommunen. Här hittar du information om din vattenmätare och du kan även lämna in din mätarställning direkt på hemsidan.

Vatten

Vatten är kanske vårt viktigaste livsmedel. Men varifrån kommer dricksvattnet och hur säkerställs man att vattnet håller god kvalitet? Här hittar du information om det vatten som finns i din kran.

Avlopp

Toalettpapper, kiss och bajs är i stort sett det du får spola ner i ditt avlopp. Skräp och sopor orskar stopp i ledningar och pumpar och hör därför inte hemma i avloppet. Avlopsreningsverket renar avloppsvattnet från organisktmaterial, skräp och växtnäringsämnen för att skydda hav och natur. Vi tycker detta är viktigt och vill att du hjälper oss genom att tänka på vad du kastar i avloppet.

Projekt

Vi arbetar med olika projekt för att kommunens vatten och avloppshantering ska hålla hög klass. Det pågår arbete runt om i kommunen och här får du ta del av de projekt som är på gång just nu.

Studiebesök

Är ni intresserade av att göra ett studiebesök på ett vattenverk eller avloppsreningsverk?

Om du vill veta mer om vattenverken eller avloppsreningsverken i Simrishamns kommun så finns det möjlighet att göra studiebesök. Vi tar gärna emot skolklasser, företag, organisationer eller andra större grupper. Besöken måste förbokas via Kontakt Simrishamn.