Barn & utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde utgörs av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola 6-16 år, gymnasieskola, kulturpedagogiska enheten, Naturskolan Österlen och elevhälsa.

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn 

Broschyr Barnrättsarbete Broschyr Digital framtid Broschyr Kulturgarantin

Nya inlägg på bloggen

Klicka in på Facebook eller på vår blogg.

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar här om intressanta projekt och där du kan läsa mer om dessa inlägg.

Aktuellt från Barn & utbildning


Nu är IST Förskola och Fritidshem och IST Lämna&Hämta klart att använda.

Två nya system som heter IST Förskola och Fritidshem samt IST Lämna&Hämta har öppnat. Läs mer här.

Nyhet busskort gymnasieskola

För dig som går på gymnasieskola och har fått ett busskort av Simrishamns kommun, finns möjligheten att köpa till funktionen JoJo Skola Plus. Detta innebär att du kan åka dygnet runt måndag - söndag under terminstid. Tillägget kostar 600 kronor per termin. Du kan välja att köpa tillägget per termin eller för hela läsåret. Villkor och ansökningsblankett hittar du här.

Skolskjuts för läsåret 17/18

Nya, preliminära, tidtabeller för elever i förskoleklass till årskurs 6 finns nu på sidan om skolskjutsar. Tidtabellerna gäller för elever i Skolområde Simrislund, Syd och Nord. Tidtabeller för matarbussar för en del elever i årskurs 7-9 Korsavadsskolan finns också på sidan. Läs mer här.

Lärlingsutbildning för vuxna på Österlengymnasiet

Nu kan du ansöka om lärlingsutbildning inom restaurang. Sista anmälningsdag är framflyttad till den 1 aug. Utbildningen söker du via Forum Ystad. Läs mer här.

Tillbyggnaden av Simrislundsskolan fortsätter planenligt

Skolan kommer att få ytterligare nästan 380 kvadratmeter skollokaler med bland annat tre klassrum, grupprum och kapprum.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som grannar tillfälligt har fått med ökad trafik och parkering av bilar på närliggande gator.
Arbetena fortsätter planenligt och allt talar för att slutbesiktning sker den 3 juli och den efterlängtade tillbyggnaden ska börja användas till höstterminsstarten 2017.
Läs mer och följ utvecklingen i våra bilder.

Festligt när Kometens förskola invigdes

Det ställdes till med fest när Kometens förskola i Simrislund invigdes. När bandet klippts firades det med sång, lek och lockande fruktfat. Läs mer i Österlenmagasinet.

Läsårstider

Läsårstider för 2016-2017 och 2017-2018 finner du på vår hemsida. Läs mer här.

Simrishamn storsatsar på arbetsmarknadskunskap

Våra elever ska få mer och bättre kunskaper om olika yrken och arbetsmarknaden i stort. På så vis ska de lättare kunna hitta gymnasieprogram som passar deras färdigheter och intressen. Detta hoppas man i sin tur ska leda till att ungdomarna blir mer studiemotiverade och att fler ungdomar därmed fullföljer sina gymnasiestudier. Även jobb som kan förefalla enkla att utföra kräver till exempel ofta goda kunskaper i svenska, engelska, matematik och digital kompetens.

Vi vill att Arbetsmarknadskunskapen ska förankras i det lokala näringslivet, i det verkliga arbetslivet, så att vi kan vara arbetsgivarnas röst i klassrummet. Läs mer här.

Simrishamns kommun har tillsammans med fem andra kommuner fått utmärkelsen Guldtrappan

Simrishamns kommun, här med barn- och utbildningschef Ewa Kristensson, tog under tisdagen emot kvalitetsutmärkelsen "Guldtrappan" för en lyckad digitalisering i skolan. Utmaningen är nu att fullfölja vår IKT-strategi med en likvärdig utbildning och goda elevresultat.

GuldtrappanGuldtrappan är en utmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling. 
Denna utmärkelse hade vi i kommunen inte fått om det inte funnits engagerade pedagoger, skolledare och politiker. Ett stort tack till er alla!

Utmärkelsen Guldtrappan går till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Läs mer här.

"Bästa skolkommun 2016"

När Lärarförbundet den 3 oktober presenterade årets resultat i sin ranking ”Bästa skolkommun 2016” hamnade Simrishamns kommun på plats 19 i Sverige och på plats 4 i jämförelse med övriga kommuner i Skåne. Stolta över det arbete som utförs på våra skolor konstaterar vi bland annat ökande frisktal bland kommunens lärare och att vi lyckas prestera goda elevresultat utifrån kommunens förutsättningar.

Placering ska ses som ett kvitto på det fantastiska arbete som varje medarbetare tillsammans med barn och elever utför varje dag i alla våra verksamheter.  Läs mer om Simrishamns resultat här och hela rankingen här

Skolskjutsar lå 2016-2017

Tidtabeller för läsåret 2016-2017 finns på vår skolskjutssida. Alla tidtabeller uppdateras fortlöpande vid behov. Varje tidtabell är försedd med ett datum så det är lätt att se vilken som är den senaste.

Du kommer att hitta alla tidtabeller här. Följ skoltransporter och inställda turer på Facebook.

Svenska för invandrare - SFI i Simrishamn 

SFI-undervisningen i Simrishamn har lämnat Österlengymnasiets lokaler, vilka behövs för tätortens barn och unga.
För boende i Simrishamns kommun erbjuds eleverna i första hand den undervisning som Forum Ystad bedriver i Skillinge skola. Det finns också utbildningar på andra platser, både i Forum Ystads och andra organisationers regi. Läs mer här!

Simrishamn är årets kulturskolekommun i Skåne 2016

Lärarförbundet rankar Simrishamn som Skånes bästa musik- och kulturskolekommun även 2016.

Lärarförbundet utser sedan 2009 Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Simrishamn har klättrat från plats 37 2015 till plats 29 i riket 2016. Läs mer här.

Barn & utbildning söker medarbetare

Är du intresserad av att vara vikarie på förskola, fritids och skola inom Simrishamns kommun - ring 0414-81 95 96.
Här kan du även hitta andra lediga tjänster inom vår förvaltning.

Simrishamns skolor klättrar ytterligare i Öppna jämförelser

På fyra år har Simrishamns kommun klättrat från plats 224 till plats 71 i Öppna jämförelser Grundskola 2016, vilket är Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) årliga mätning av resultaten i grundskolan. Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/15. Läs mer här.

Simrishamn först med kulturgaranti i skolan

Simrishamn var först i landet med att införa kulturgaranti som ger alla barn kultur i olika former under deras tid i skolan och förskolan. Det är en demokratisk rättighet som den lilla kommunen på Österlen värnar om.
Det är viktigt med kultur i skolan för det är där vi kan nå alla barn oavsett vilken skola de går på eller vilken lärare de har. SVT.SE  Läs mer här.

Naturskolan Österlen

Ett "win-win-win" projekt för barnen, för kommunen och för näringslivet! Med de orden, vidöppna grindar och inrusande, tjoande elever invigdes Naturskolan Österlen! Läs mer här. 

Bildgalleri från invigningen av Naturskolan Österlen.
Vad gör vi på Naturskolan Österlen.

Simrishamns kommun vann årets IT-projekt 2015

"Simrishamns kommun har som första kommun i Sverige på ett föredömligt och prejudicerande sätt fått godkännande av Datainspektionen att använda Googles verktyg i sin skolverksamhet."
Så lät motiveringen när priset delades ut på Kommits stora konferens i Göteborg. Läs mer här.

Molntjänsten Google Apps for Education

Datainspektionen har godkänt avtalet mellan Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun och Google gällande användandet av molntjänsten Google Apps for Educaton (GAFE) i skolorna. Läs mer här.

Du kan se skolmaten i din mobiltelefon

MatappSimrishamns skolor finns i appen "Skolmaten" och kan laddas hem helt gratis från respektive appbutik och installeras enkelt i din smartphone. Du väljer där Skåne och Simrishamn och kan då se matsedeln för Simrishamns kommunala skolor.

Här kan elever se matsedeln för några veckor framåt. Även vårdnadshavare och andra intresserade kan se vad barnen äter och kan planera sin matsedel i veckan därefter.

Matsedeln finns även på vår hemsida och som du hittar här.

Elevfrånvaro SMS-tjänst

Barn- och utbildningsförvaltningen har införskaffat en tjänst som skickar meddelande till vårdnadshavares mobiltelefon (SMS) eller via vårdnadshavares e-post så fort elev har uteblivit från den obligatoriska verksamheten. Läs mer här.