Gata & park

Här hittar du information om kommunala gator och vägar, parker, torg och lekplatser bland mycket annat. Du hittar även blanketter för grävtillstånd, upplåtelse av allmänmark och tillstånd för torghandel. Om du upptäcker något som är fel eller inte fungerar som det ska i kommunen kan du göra en felanmälan så vi kan rätta till det.

Aktuellt

Välkommen på trygghetsvandring i Sankt Olof 6 mars kl. 18-20

Efter Gärsnäs, Hammenhög, Borrby och Kivik är det nu dags för trygghetsvandring i Sankt Olof – vad tycker du är otryggt, hur kan vi kunna åtgärda det? Vi ses på plats den 6 mars, vi samlas kl. 18 på parkeringen vid Sankt Olofs skola, Österlenvägen/Skolgatan. 

Var vandringen ska gå bestämmer du. Gå in på vår karta. Där kan du enkelt markera platser, sträckor eller områden där du känner dig otrygg. Hur du gör står i verktyget. Det som markeras på kartan ligger sedan helt till grund för vandringen, så dina kommentarer är väldigt viktiga. Det kan handla om allt från bristande belysning till skymmande buskage. Tänk bara på att du endast fyller i otrygghetsfaktorer. 

Vi avslutar insamlingen av underlag via kartan onsdag den 28 februari kl. 8 för att hinna sammanställa underlaget och planera vandringen. 

Vid trygghetsvandringen tisdag 6 mars träffar du både representanter från oss på kommunen och från polisen. Vi vandrar till de platser som fått flest kommentarer och synpunkter, går igenom på plats vad som kan åtgärdas. Vandringen avslutar vi på Sankt Olofs skola och där sammanfattar vi också vad vi sett och vad nästa steg i processen är. Vandringen avslutas senast kl. 20.

Hur gick de tidigare trygghetsvandringarna?

Här kan du ladda ner protokoll från de tidigare genomförda trygghetsvandringarna, där du även kan läsa om förslag till åtgärder.

Viktig information angående tillfälliga skyltar i vägområde

Trafikverket vill informera föreningar och arrangörer som planerar att sätta ut skyltar om arrangemang att följande gäller i vägområnden:

  • Skyltarna får inte utgöra någon trafikfara.
  • Skyltarna får inte sättas så de blir siktskymmande eller till hinder för trafikanter och gående.
  • De får inte placeras så det försvårar Trafikverkets driftentreprenörs arbete.
  • Skyltarna får sättas upp tidigast 2 veckor innan evenemanget och ska plockas bort senast 2 dagar efter annars tar Trafikverkets entreprenör bort dem.

llustration: Sydväst arkitektur och landskap

Varför visar GPS:en fel?

Läs mer här om hur du kan förbättra informationen i din GPS!